Umane

Personal didactic al Liceului Tehnologic "Brad Segal"

20162017201820192020
OrganigramăOrganigramăOrganigramă
Lista personalului angajatLista personalului angajatLista personalului angajatLista personalului angajat
Declarație de avere directorDeclarații de avere și interese director
Declarație de avere director-adjunctDeclarații de avere și interese director-adjunct
Declarație de interese directorDeclarații de avere și interese contabil șef
Declarație de interese director-adjunctDeclarații de avere și interese secretar șef
Informații privind art.33 din Legea153/2017
Declarație de avere secretar șef
Declarație de interese-secretar șef