Regulamente

  1. Regulamentul de organizare și funcționare    2023-2024

2.  Codul de etică al personalului didactic din cadrul Liceului Tehnologic “Brad Segal” Tulcea