Secțiunea elevi și profesori însoțitori

PRECIZĂRI:

Elevii participanți la etapa națională vor avea asupra lor:

– cartea de identitate;
– carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs;
– avizul epidemiologic eliberat de cabinetele școlare;
– fișa individuală de instruire SSM;
– echipamentul de protecție necesar probei practice/de laborator (halat alb).

 Profesorul însoțitor va avea asupra sa:

– tabelul cu elevii calificați pentru etapa națională (în original), avizat de inspectoratul şcolar;
– acordul părintelui/tutorelui legal (sau a elevului major) de participare a copilului la excursie, conform modelului anexat.