Legislație

Folosiți facilitatea “search” pentru a găsi legea dorită.

Nr.crt.Denumire lege/hotărâre/ordin/regulament
1.Legea educatiei nationale
2.Legea nr. 611993 privind alocatia de stat pentru copii
3.
Structura anului scolar 2018-2019
4.Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
5.Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
6.Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public
7.HG nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional
8.Ordin pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar