Educația ne unește

  Dezbaterea a avut ca temă explicarea principalelor aspecte legate de valorile si principiile viziunii, rezultatele garantate ale învățării, rolurile factorilor implicați în educație: școală – familie, scopul parcursului școlar, rolul liderului educational, rolul serviciilor de consiliere psihopedagogică și pentru carieră, formarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice, parcursul școlar.